Twitter
English

Gallen getekend door mevrouw A. Jongmans (1881-1958)


Op deze pagina vindt u een verzameling tekeningen die zijn gemaakt door mevrouw Agnes Jongmans
(2-9-1881 / 8-7-1958) van gallen in de omgeving van onder andere Poelgeest, Noordwijk, Katwijk, Drunen, Bloemendaal, Wassenaar, Winterswijk, en Overveen. Haar zoon, G.W.F.H. Borst Pauwels, heeft de collectie gevonden en heeft getracht structuur aan te brengen in de 104 tekeningen.

De tekeningen zijn door de heer Borst Pauwels geschonken aan het natuurmuseum te Nijmegen en daarnaast heeft hij alle tekeningen ingescand en naar mij verstuurd om tentoon te stellen op www.plantengallen.com. In het natuurmuseum zijn de tekeningen via een CD te bezichtigen.

Natuurmuseum te Nijmegen
Gerard Noodstraat 121
6511 ST Nijmegen
Email: info@natuurmuseum.nl
Website: www.natuurmuseum.nl

De tekeningen zijn door mevrouw Jongmans, op een paar tekening na, vóór haar huwelijk op 15-11-1910 te Leiden met Dr. W.M.I.Borst Pauwels gemaakt in de jaren 1907 en 1908. In die tijd woonde zij nog in haar geboorteplaats Leiden. Er zijn twee series van tekeningen door de heer G.W.F.H. Borst Pauwels gevonden. De eerste gevonden serie A heeft hij 1 tot en met 73 genummerd en de later gevonden tweede serie B is genummerd van 74 tot en met 104. Waarschijnlijk is het toeval dat de twee series in verschillende mappen waren opgeborgen en horen ze gewoon bij elkaar.

Rechtsboven in de hoek van de meeste tekeningen staat een nummer. Deze slaat meestal op een nummer in een boek van D.H.R. von Schlechtendal uit 1891, "Die Gallbildungen der deutsche Gefässpflanzen. Zwickau". (zie ook in "Literatuur")

Niet alle naamgevingen op de tekeningen zijn correct. Momenteel zijn wij bezig de tekeningen opnieuw te determineren naar de huidige inzichten binnen de cecidologie. Deze gegevens zullen later op de website gepubliceerd gaan worden.Loading photo gallery..